پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
...
نوشته شده در 11 / 11 / 1398
بازدید : 554
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه

 

    بی نفسهایت نفسهایم چه عریانند!

                       در هوای سرد عشق...!
نوشته شده در 22 / 12 / 1394
بازدید : 56
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه

سلام... با خودمم...به خودم خوش آمد می گم. نه به توی لعنتی...

این وبلاگم مثل دوستای قدیمیم شده که گه گداری یه یادی ازشون میکنم...

میای مطالب و میخونی تا تازه یادت بیاد تو دلت چه خبر بود و درونت چی میگذشت...

از اینجا که معلومه اوضاع و احوالم از رو وخامت به رو به موت رسیده...

اینم یه جور پیشرفته دیگه...البته به زاویه دیدم بستگی داره...

مظالب و میخونم و میرسم به مطلب اخر و یهو چشمم به تاریخش میوفته... دقیقا یک سال قبل کمی زودتر به یاد دوس جونه قدیمیم افتادم...

جالبه... واقعا جالبه...

از اونجا که این تاریخی که امروز ثبت میشه... بعدها بوی بهار به خودش میگیره ...دوست ندارم از روزای زمستونیه زندگیم بنویسم..

امروز بیست و دوم اسفند هست...روز اغازین هفته...

حال من کاملن خوبه...و دوست دارم همچنان باور کنی....لعنتی....

 

 
ما...
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 602
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
.. ﻣﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻩﭼﺎﻝ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺭﺅﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﺁﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻸ ﺫﻫﻨﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ، ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﻬﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ. ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭘﺮ ﺑﻮﺩ. ﻏﺮﻭﺏ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻢ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﻭ ﺩﯾﺪﻡ. ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﯾﮏ ﻻﺷﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﮕﺲﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ....میل....
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 180
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣِـﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﻢ ــ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻥﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ــ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣـﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ...غم و شادی...
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 230
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
ﻫﯿﭻ ﻏﻢ ﻭ ﺷﺎﺩﯼﺍﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ | ﺩﺍﺧﻞِ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡﺷﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﻢ ﭘُﺮ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ | ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻥﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ | ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘُﺮ ﮐﻨﯿﻢ | ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦِ ﻏﻠﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ....زندگی...
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 200
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡِ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﺩﺭِ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ...توقع...
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 709
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
ﻫﯿﭻﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺶ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ | ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ...بلوغ...
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 201
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ | ﺑﻠﻮﻍ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ | ﺑﻠﻮﻍ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎﺳﺖ...آن روزها...
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 292
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
ﺁﻥﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺎﺭِ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ | ﺁﻥﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺳﮑﺎﯾﭗ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ et ﺁﻥﺭﻭﺯﻫﺎ ﻋﯿﺪﯼ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻭ ﻗﻬﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩﯾﻢ | ﺁﻥﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟گم شده..
نوشته شده در 2 / 11 / 1393
بازدید : 237
نویسنده : سـعـیـــــــــــــــــــــــد ه
ﺭﯾﻤﻮﺕِ ﮐﻨﺘﺮﻝِ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﻟِﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ | ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ | ﻭ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ...صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 43 صفحه بعد